0917 350 950  
    

Záhradný dizajn

Dizajn záhrady je podmienený najmä funkciami, ktoré má záhrada plniť, potrebami užívateľa a architektúrou stavby. Vypracovanie kvalitného návrhu záhrady (projektu) si vyžaduje poznatky o biologických, estetických a technických aspektoch záhradnej architektúry, prax a kreativitu autora. Kvalitný projekt je základom kvalitnej záhrady.

čítať viac

Realizácie záhrad

Po spracovaní a odsúhlasení návrhu záhrady prichádza na rad jej realizácia. Začiatok realizácie záhrady je podmienený najmä dokončením stavebných prác, uvoľnením staveniska stavebnou firmou a priebehom počasia. Realizácia záhrady sa štandardne vykonáva v týchto krokoch:

čítať viac

Realizácie závlahových systémov

Vplyvom klimatickej zmeny dochádza k zmene zrážkových úhrnov aj v Strednej Európe. Kumulované zrážky a dlhodobé obdobia sucha sa stanú súčasťou života v našich klimatických podmienkach. Vybudovanie kvalitného závlahového systému je preto pre udržanie záhrady v excelentnom stave nevyhnutné.

čítať viac

Údržba zelene

Po realizácii záhrady je veľmi dôležitá je systematická údržba. Záhony rastlín a reprezentatívny trávnik sa udržia v optimálnom stave len prípade kvalitnej starostlivosti. Ponúkame Vám dve možnosti.

čítať viac