0917 350 950  
    

Realizácie záhrad

Po spracovaní a odsúhlasení návrhu záhrady prichádza na rad jej realizácia. Začiatok realizácie záhrady je podmienený najmä dokončením stavebných prác, uvoľnením staveniska stavebnou firmou a priebehom počasia. Realizácia záhrady sa štandardne vykonáva v týchto krokoch:

 

1. Hrubé modelovanie terénu.

2. Inštalácia podpovrchových technických systémov, osadenie rozvodov závlahového systému.

3. Úprava vlastností pôdy a jemné modelovanie terénu

4. Osadenie povrchových technických prvkov

5. Výsadba a mulčovanie záhonov rastlín

6. Založenie trávnika výsevom alebo mačinovaním