0917 350 950  
    

Záhradný dizajn

Dizajn záhrady je podmienený najmä funkciami, ktoré má záhrada plniť, potrebami užívateľa a architektúrou stavby. Vypracovanie kvalitného návrhu záhrady (projektu) si vyžaduje poznatky o biologických, estetických a technických aspektoch záhradnej architektúry, prax a kreativitu autora. Kvalitný projekt je základom kvalitnej záhrady.

Priebeh našej komunikácie so zákazníkom je nasledovný:

1. Oslovíte nás, mailom alebo telefonicky. Dohodneme si s Vami bezplatné stretnutie.

2. Pri prvej konzultácii vykonáme obhliadku terénu, komunikujeme o Vašich predstavách.

3. Pripravíme pre Vás ideový návrh (štúdiu), v ktorej budú zohľadnené Vaše potreby a požiadavky.

4. Nasleduje druhá konzultácia, pri ktorej sa riešia konkrétne detaily.

5. Po druhej konzultácii pripravíme pre Vás detailný návrh záhrady (projekt) s výkazom výmer a cenovou ponukou na realizáciu diela.

 

Cena návrhu záhrady je podmienená najmä náročnosťou diela, veľkosťou plochy a vizualizáciou detailov. Stanovuje sa na základe dohody s investorom.